Fundacja Łazienna i Galeria Łazienna

Fundacja Łazienna została założona w 2014 roku. Idea jej powstania zrodziła się jednak rok wcześniej, kiedy to Fundator, Stanisław Maciaszczyk zorganizował w siedzibie Grupy Maciaszczyk wernisaż prac własnego autorstwa, zatytułowany „Miniatury”.

Celem powstania Fundacji są działania podejmowane w obszarze kultury i sztuki, polegające przede wszystkim na rozpowszechnianiu i promowaniu sztuki polskiej i zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych, w tym grafiki czy malarstwa. Opracowywane projekty roczne mają na celu między innymi wspieranie lokalnych artystów i popularyzowanie ich dorobku w różnych środowiskach lokalnych odbiorców – nie wykluczając jednak działań ogólnopolskich czy międzynarodowych. Zadaniem Fundacji jest podejmowanie działań w zakresie realizowania projektów czy też organizowania wielorakich wydarzeń artystycznych. Zamierzeniem Fundacji jest zatem szeroko pojęte integrowanie wielkopolskich środowisk artystycznych, zarówno najbliższych, jak i działających poza naszym regionem.

Skład Rady Programowej, działającej od połowy stycznia 2014 roku a decydującej o merytorycznym programie Fundacji, tworzą artyści i profesorowie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Fundacja mieści się w siedzibie rodzinnej firmy Grupa Maciaszczyk, w skład której wchodzą Drukarnia Maciaszczyk, Agencja Reklamowa Maciaszczyk oraz Maciaszczyk Interaktywny, mieszczącej się przy ulicy Łaziennej 4 w Poznaniu. Zlokalizowana pod tym samym adresem Galeria Łazienna jest przestrzenią ekspozycyjną, służąca celom statutowym Fundacji Łazienna.

Fundacja była dotychczas organizatorem wielu ciekawych i oryginalnych wystaw oraz wydarzeń kulturalnych.

Prezes
Stanisław Maciaszczyk jest absolwentem poznańskiej PWSSP. Dyplom interdyscyplinarny uzyskał na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby w 1976 roku pod kierunkiem prof. Tadeusza Jackowskiego. Trudni się malarstwem, grafiką oraz projektowaniem. W 1989 roku rozpoczął tworzenie drukarni, a później agencji reklamowej (obecnie Grupa Maciaszczyk). W 2009 roku artysta powrócił do twórczości plastycznej, czego wyrazem była wystawa „Miniatury”, która odbyła się w lutym 2014 roku w Galerii Łazienna. Stanisław Maciaszczyk jest prezesem Fundacji Łazienna.
http://www.stanislawmaciaszczyk.pl/

Rada programowa
Hanna T. Głowacka
prof. Grzegorz Nowicki
dr Wojciech Gorączniak
Stanisław Maciaszczyk