ART GALLERY IN POZNAŃ

Łazienna Gallery, 4 Łazienna St, Poznań.
The Gallery is located on the 2nd floor of the Grupa Maciaszczyk building.